ESIMIESTYÖN KOULUTUS

Esimiehen työkalut – käytännön esimiestyö ja sen kehittäminen

Käytännönläheinen, arkista esimies- ja johtamistyötä vahvistava valmennus. Tavoitteena on keskittyä esimiehen vuorovaikutustaitojen sekä erilaisuusosaamisen vahvistamiseen ja työyhteisön tulokselliseen johtamiseen. Koulutus on saanut kiitosta käytännönläheisyydestä ja helposta sovellettavuudesta arjen esimiestyöhön. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon esimiesten kokemus, omat toiveet ja organisaation tavoitteet esimiestyölle.

Esimerkkejä aihe-alueista, joista valitaan tarpeeseen sopiva kokonaisuus

Esimiehen työkalut 1

 • Esimiestyön viitekehys – mistä esimies vastaa?
 • Esimiesrooli, roolin vastuut ja haasteet
 • Esimiehen omat vuorovaikutustaidot ja viestintätyyli
 • Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää erilaisista käyttäytymistyyleistä?
  • Miten viestin, annan palautetta ja motivoin erilaisia ihmisiä juuri sopivimmalla tavalla
 • Miten esimies saa aikaan toimintakykyisen, tulosta tekevän työyhteisön?
 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden käsittely
 • Esimiestaitojen arviointi ja kehityssuunnitelma

Esimiehen työkalut 2

 • Esimiehen vuorovaikutustaitojen kehittäminen – erilaiset viestintätilanteet ja viestinnän haasteet
  • jatkoa 1-jaksolla opitulle, syventävää tietoa
  • palaute ja kuuntelu – korjaavan palautteen antaminen
 • Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät ja niiden tunnistaminen
 • Miten keinoja esimiehellä on sitouttaa työntekijöitä
 • Työyhteisön hyvä henki – miten esimies vaikuttaa ilmapiiriin?
 • Kehityskeskustelu johtamisen työkaluna – onnistuneen kehityskeskustelun rakentaminen ja läpivieminen
 • Itsensä johtaminen; esimiehen oma motivaatio ja jaksaminen

Käytämme kehittymisen tukena tarpeen mukaan Muutoksen neljä huonetta® tai PeiliTM-käyttäytymisprofiili -työkaluja. Valmennuksen kesto on valitusta sisällöstä riippuen 2-10 jaksoa ja jaksojen välille suunnitellaan käytännönläheiset välitehtävät.

Kysymyksiä koulutuspalveluista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!