Tuula Leskelä

TARINA

Vuonna 2002 perustamani koulutus- ja konsultointiyritys Tulecor Oy tuottaa käytännönläheisiä, työn arjessa hyödyllisiä ja innostusta lisääviä valmennuspalveluita erikokoisille organisaatioille sekä yksilöille. Valmennukset rakennetaan organisaatiokohtaisesti arvoihin, visioon ja tavoitteisiin tukeutuen vahvistamaan niin yksilön kuin koko tiimin osaamisen kehittymistä.

Tavoitteena voi olla

  • asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen vahvistaminen
  • esimiesten johtamis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen tai
  • työyhteisön ilmapiirin parantaminen ja toiminnan selkeyttäminen esim. muutostilanteessa.

Ennen koulutusyrityksen perustamista tein asiakaspalvelu- ja myyntityötä 25 vuotta, josta puolet palveluorganisaation konsultointi- ja esimiestehtävissä. Noissa tehtävässä ostin myös ulkopuolisia koulutuksia 150 hengen palveluyksikölle ja tutustuin käytännössä erilaisiin koulutusmenetelmiin sekä niiden vaikuttavuuteen.

Kaupallisen peruskoulutuksen, työuralla hankitun teoriatiedon ja käytännön työkokemuksen olen siirtänyt koulutuspäivien antiin. Sieltä kumpuavat esimerkit, oppimistehtävien aiheet sekä tarkoituksenmukaiset menetelmät, joilla pyrimme koulutuksessa kääntämään teoriatiedon käytännön tilanteissa tarvittavaksi osaamiseksi.

Työ- ja organisaatiopsykologia, positiivinen psykologia ja logoterapia ovat kiinnostukseni kohteita. Niistä vaikutteet näkyvät valmennusten myönteisessä, vahvuuksien löytämiseen painottuvassa ja uudistumista tavoittelevassa työotteessa. Työnohjaajaksi valmistuin v. 2011. Opinnoissa vahvistunut sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, johon kuuluu oppimisen yhteisöllisyys sekä tiedon rakentuminen jakamalla ja työstämällä sitä muiden kanssa sekä ohjaavana tyylinä ratkaisukeskeinen näkökulma luovat valmennuksiin tavoitteellisen ja innostavan yhdessä tekemisen meiningin.

Ota yhteyttä, aiheutetaan yhdessä innostusta organisaatiossasi!

Palveluterveisin,

Tuula Leskelä

LinkedIn_logo_initials
Kysymyksiä koulutuspalveluista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!